Zásady ochrany osobních údajů


1. Správce osobních údajů
Správce osobních údajů RUSTIKAL s.r.o., IČ 26291495, se sídlem Na Hradbách 23/5, Hustopeče 69301, Česká republika, v obchodním rejstříku zapsal Krajský soud v Brně, C 42200, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ohraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2. Zpracovávané údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, zařízení služby apod., dále po dob, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.rustikal.cz. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3. Zásady používání cookies
Naše webová stránka nevyužívá žádných námi vytvořených cookies, které by vyžadovaly poskytnutí vašeho souhlasu. Naše stránky využívají pro sledování provozu a přístupů na naší webovou stránku služby třetích stran, které si na Vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Jejich použití však není možné bez Vašeho souhlasu.

  • Google Analytics (cookies třetích stran), cookies pro získání statistických údajů. Expirace dle nastavení vašeho prohlížeče.
  • Sklik (cookies třetích stran), cookies pro identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Seznam a opětovné cílení reklamy, tzv. retargeting. Expirace 540 dní.


Více informací o cookies najdete také na  https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/  a  https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs